Get 1T SharePoint Storage (Up to 25T Free)

Hello members, in this topic I guide you to get 1T free onedrive storage, which can be increased to 25T. This is a free account, so it does not guarantee security, you use it for temporary storage or play only. The number of accounts that can be created is quite small, hurry up.​Các bước tạo tài khoản:


Đầu tiên truy cập vào trang: https://web.powerva.microsoft.com/e...w_bot_617749345d9a4859aecad9c7a144afe8/canvasBước 1+2:Bước 3:Bước 4: Nên dùng mail ảo (với điều kiện là bạn giữ cái mail đó trong tay, không thì không lấy được mã xác nhận để đăng nhập được vào lần sau), nếu dùng tài khoản microsoft thì dùng tài khoản mới trắng thông tin.Bước 5:Bước 6: Nhập thông tin cá nhân, khuyên dùng thông tin giả và dùng mã kích hoạt dưới hoặc các mã do thành viên khác post (nếu có)

#1 Activation code:  11c8a112-6f94-42cd-9989-86751f8e7362

#2 Activation code:  648eeb2c-6195-4240-a09e-480ef228da59

 Bước 7:Bước 8:Bước 9+10:Bước 11:Bước 12:Bước 13: Dán mã vàoBước 14:Kết quả:Cách tăng dung lượng:
Lấy mã kích hoạt của bạn và đăng trong topic này để các bạn sau dùng để đăng ký, mỗi một bạn dùng mã đăng ký thì sẽ tăng 1T, tối đa 25T.Cách kiểm tra dung lượng:
Gửi vào bot dòng sau, sau đó xác minh và lấy mã để gửi cho bot: 查看配额13 Comments

Previous Post Next Post